Termeni si Conditii – Hogas 35

Termeni si Conditii

Politici de Confidențialitate

Protecția datelor dumneavoastre personale este extrem de importantă pentru noi, de aceea toate datele colectate in cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale valabile in Romania.

Vom partaja doar anumite părți din datele dumneavoastră personale, numai în măsura în care sunt necesare şi numai următoarelor categorii de terţi:

 • Altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre;
 • Altor entitaţi cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabilii, auditorii, avocații și alți consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea acestora sau în cazul în care legea ne impune să le divulgăm.

Vom divulga informațiile dumneavoastră personale unor terți doar în următoarele situații:

 • În cazul în care ne solicitaţi sau ne daţi acordul în acest sens;
 • Persoanelor care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră;
 • În cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială;
 • În cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităţilor guvernamentale sau executive, şi după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerinţe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activităţi ilegale;
 • Pentru a răspunde oricăror pretenţii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terţ, pentru a proteja siguranţa oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală.

Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia. În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României. Nu vom transfera aceste date unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Modificări ale Politicii de Confidențialitate

Modificări ale prezentei politici de confidențialitate ce vor apărea pe parcurs vor fi publicate în această pagina web fără o informare prealabilă. “Termeni și Condiții” constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și Societate în privința utilizării acestui site web. Societatea își rezervă dreptul de a revizui și aduce la zi aceste reguli în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.

Informații Pentru Utilizatori (vizitatori)

Vă rugăm să luați în considerare faptul că, în calitate de utilizator (vizitator), responsabilitățile dumneavoastră sunt urmatoarele:

 • Să oferiți date reale, corecte și complete despre dumneavoastră în cadrul formularului de înregistrare;
 • Atunci când situația cere, să modificați datele de înregistrare pentru a fi reale, corecte și complete.

Ne rezervăm dreptul de a prelucra și folosi informațiile pe care ni le furnizați pentru a vă informa asupra acțiunilor de marketing și ofertelor companiei.

Tot în calitate de utilizator (vizitator) vă asumați următoarele obligații:

 • Să nu publicați materiale care conțin viruși sau alte programe distructive, care au rolul de a a distruge acest sistem sau orice sistem sau informație conexe acestui site web;
 • Să nu publicați materiale cu drept de autor dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica materialele respective;
 • Să nu publicați materiale obscene, denigratoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale sau informații interzise de prevederile legale în vigoare;
 • Să nu publicați una sau mai multe imagini sau afirmații care contravin normelor legale în vigoare.

Politica de Securitate a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Obiectul major al politicii de protecția datelor cu caracter personal este de a asigura conformitatea cu legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal și de a minimiza riscurile prin prevenirea incidentelor de protecția datelor cu caracter personal și reducerea impactului lor potențial.

Obiectivele generale privind protecția datelor cu caracter personal sunt:

 • Creșterea încrederii clienților în serviciile oferite de CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L.;
 • Creșterea competitivității serviciilor prin utilizarea de tehnologii și echipamente performante pentru activitatea privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Dezvoltarea competențelor profesionale ale angajaților privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Identificarea, analizarea și evaluarea realistă a riscurilor privind datele cu caracter personal;
 • Reducerea impactului negativ al unor potențiale riscuri privind protecția datelor cu caracter personal asupra activității companiei;
 • Asigurarea demonstrării responsabilității CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L. privind protecția datelor cu caracter personal, in special in ceea ce privește implementarea masurilor tehnice si organizatorice adecvate pentru a demonstra conformitatea cu GDPR;
 • Îndeplinirea integrală a cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal aplicabile solicitate de parteneri;
 • Creșterea gradului de conștientizare a importanței protecției datelor cu caracter personal în rândul angajaților;
 • Asigurarea de planuri și resurse pentru supraviețuirea și revenirea în cazul unor situații de urgență;
 • Asigurarea unor canale eficiente de notificare ANSPDCP si persoanele vizate privind incidente de securitate în domeniul protecției datelor.

Politica de protecție a datelor cu caracter personal are ca scop stabilirea cadrului de reglementare internă care implică prelucrări de date cu caracter personal, precum și pentru asigurarea conformității cu normele și regulamentele în vigoare aplicabile. Acestea sunt obligatorii pentru toți angajații CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L.

In acest sens, in activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L. asigură:

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate ale căror date sunt colectate de către societate  si ale angajaților săi, in conformitate cu prevederile legale;
 • Respectarea principiilor de protecția datelor in activitățile operaționale ale societatii;
 • Transparenta in legătură cu categoriile de date cu caracter personal prelucrate in cadrul companiei, precum si in legătură cu scopurile prelucrărilor, destinatarii datelor cu caracter personal;
 • Drepturile persoanelor vizate: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale bazate exclusiv pe prelucrare automata, dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere si dreptul de a se adresa justiției;
 • Implementarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru garantarea drepturilor si libertăților persoanelor fizice.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru

Notă de Informare cu Privire la Procesarea Datelor

Toate prevederile prezentei secțiuni din termenii și condițiile de utilizare a acestui site web sunt în concordanță cu dispozițiile Regulamentului European nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Vă invităm să găsiți mai jos detaliile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în acest sens. Operatorul de date cu caracter personal este CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în The Grand Offices JW Mariott, etaj 6, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, București („operatorul de date” sau „CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L” sau „Societatea”).

Scopul prelucrării: Datele dumneavoastră personale furnizate prin intermediul acestui site web vor fi folosite în scopul realizării activităților de intermediere imobiliară, precum și pentru activități de marketing prin e-mail și telefon. Completarea formularelor de pe site echivalează cu o acceptare a dumneavoastră a termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului web. În situația în care doriți să beneficiați de unul dintre serviciile noastre imobiliare, vă punem în vedere faptul că datele furnizate de către dumneavoastră vor fi direcționate de către departamentul „customer care – call center” către consultanții imobiliari în vederea identificării soluțiilor imobiliare optime pentru dumneavoastră și pentru propunerea către dumneavoastră a celor mai bune produse imobiliare, precum și către partenerii noștri cărora le oferim consultanță.

 • Date cu caracter personal prelucrate:
 • pentru persoane fizice: nume, prenume, telefon, e-mail;
 • pentru persoane juridice, următoarele date ale persoanei care reprezintă persoana juridică şi/sau ale persoanei de contact: nume, prenume, telefon, e-mail;
 • Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal: articolul 6 litera a și b din Regulamentul UE 2016/679;
 • Perioada prelucrării datelor cu caracter personal: 3 ani de la colectare

Drepturile cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal:

 • Dreptul de acces: aveți dreptul de solicita către CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L. informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L.
 • Dreptul de rectificare: aveți dreptul de a solicita CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L. rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte.
 • Dreptul de ștergere: aveți dreptul de a solicita CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L. ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite situații, cum ar fi: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului de procesare pentru care au fost colectate, a fost retras consimțământul pentru prelucrarea acestora de către CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L.
 • Dreptul de restricționare a prelucrării: aveți dreptul de a solicita CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L. restricționarea procesării de către CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L. în anumite situații, cum ar fi situația în care contestați acuratețea datelor cu caracter personal procesate de către CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L. sau procesarea datelor cu caracter personal nu este realizată în conformitate cu legea.
 • Dreptul de opoziție: aveti dreptul de a va opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, ca date care vă vizează să constituie obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare.
 • Dreptul de portabilitate: aveți dreptul să solicitați CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L. transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de către CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L. către dumneavoastră sau către o altă entitate ce urmează să vă prelucreze datele cu caracter personal.

In ceea ce priveste comunicările de marketing, acestea au la baza consimțământul dumneavoastră prealabil. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, prin:

 • Modificarea setărilor din politica de cookies aferentă acestui site web;
 • Modificarea acordurilor dumneavoastră GDPR în cadrul paginii dumneavoastră de acord GDPR specificată în cadrul mesajelor pe care le primiți de la CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L.;
 • Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L.;
 • Contactarea CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L. folosind detaliile de contact descrise mai sus.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dumneavoastră pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca  drepturile și libertățiledumneavoastră fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să modificăm condițiile de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dumneavoastră. CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L. poate fi contactat în legătură cu cele de mai sus prin e-mail la adresa de e-mail gdpr@conadi.ro sau prin telefon la numărul de telefon +40 213.104.515. De asemenea, pentru orice plângeri și sesizări vă puteti adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.